INFORM: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Prodi teknik informatika Universitas Dr. Soetomo

Vol 3, No 1

January 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.25139/ojsinf.v3i1

Table of Contents

Volume 3 Issue 1 2018

Mochamad Mobed Bachtiar, Sigit Wasista, Mukhammad Syarifudin Hidayatulloh
10.25139/ojsinf.v3i1.633 Views of Abstract: 548 | PDF: 78
PDF
1-5
Nisa ul Hafidhoh, Septian Enggar Sukmana
10.25139/ojsinf.v3i1.635 Views of Abstract: 540 | PDF (Bahasa Indonesia): 90
6-11
Agung Purwanto, Tony Dwi Susanto
10.25139/ojsinf.v3i1.520 Views of Abstract: 531 | PDF (Bahasa Indonesia): 3
12-18
Pamudi Pamudi, Erma Suryani
10.25139/ojsinf.v3i1.570 Views of Abstract: 606 | PDF (Bahasa Indonesia): 112
19-25
Titus Kristanto, Eka Cahya Muliawati, Rachman Arief, Syaiful Hidayat
10.25139/ojsinf.v3i1.475 Views of Abstract: 572 | PDF (Bahasa Indonesia): 250
26-31
Dwi Ratnasari, Dindari Bela Qur’ani, Apriani Apriani
10.25139/ojsinf.v3i1.657 Views of Abstract: 602 | PDF (Bahasa Indonesia): 475
32-45
Rometdo Muzawi, Yoyon Efendi, Nori Sahrun
10.25139/ojsinf.v3i1.642 Views of Abstract: 639 | PDF (Bahasa Indonesia): 293
46-50
Ilham Arnomo
10.25139/ojsinf.v3i1.674 Views of Abstract: 599 | PDF (Bahasa Indonesia): 87
52-56