[1]
and , “PERANAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN DALAM PEREKONOMIAN KABUPATEN KEDIRI”, Develop., vol. 4, no. 2, pp. 1-22, Oct. 2020.