SURYANI, M.; SAKTI RUSIDIAWAN, R.; ROSADI, R. Development of Historical Learning Media Based on Virtual Reality of The National Awakening Museum. Inform : Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, v. 7, n. 2, p. 125-131, 30 Jul. 2022.