Anindo Saka Fitri, Eka Nanda Sulastri, M. Hilmi Thabibi, Debrina Octrisya Hajjar, Queen Anjar Dea Nigata, and Akbar Izdihar. 2022. “ Digital Library Analysis and Design Using Iconix Process Method (Case Study: SMA Negeri 1 Ngimbang)”. Inform : Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi 7 (2), 107-12. https://doi.org/10.25139/inform.v7i2.4764.