[1]
Nursanti, S., Dharta, F.Y. and Chaerudin 2021. Pengalaman komunikasi ibu tunggal di masa pandemi covid-19. Jurnal Komunikasi Profesional. 5, 6 (Dec. 2021), 491-504.