(1)
Nursanti, S.; Dharta, F. Y.; Chaerudin. Pengalaman Komunikasi Ibu Tunggal Di Masa Pandemi Covid-19. JKP 2021, 5, 491-504.