NURSANTI, S.; DHARTA, F. Y.; CHAERUDIN. Pengalaman komunikasi ibu tunggal di masa pandemi covid-19. Jurnal Komunikasi Profesional, v. 5, n. 6, p. 491-504, 30 Dec. 2021.