REVIEWER

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

1. Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd, APU
    (Unitomo, Surabaya)

2. Dr. Eny Haryati, M.Si
    (Unitomo, Surabaya)

3. Dr. Hendro Wardhono, M.Si
    (Unitomo, Surabaya)

4. Dr. DJoko Siswanto Muhartono, M.Si
    (Univ. Pawiyatan Daha, Kediri)

5. Dr. Fadillah Amin, M.AP, PhD
    (Univ. Brawijaya
Malang)

6. Dr. Winengan, M.Si
    (Univ. Islam Negeri,
Mataram)

7. Dr. M. Daimul Abror, M.Si
    (Univ. Yudharta
Pasuruan)

8. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
    (Univ. Brawijaya
Malang)

9. Dr. Dian Ferriswara, SE,MM
    (Unitomo
Surabaya)