(1)
ArisM. HUBUNGAN KEDALAMAN PERAIRAN DENGAN KANDUNGAN KAPPA-KARAGINAN RUMPUT LAUT Kappaphycus Alvarezii. techno-fish 2020, 4, 85-94.