(2020). HUBUNGAN KEDALAMAN PERAIRAN DENGAN KANDUNGAN KAPPA-KARAGINAN RUMPUT LAUT Kappaphycus alvarezii. TECHNO-FISH, 4(2), 85-94. https://doi.org/10.25139/tf.v4i2.3044