HUBUNGAN KEDALAMAN PERAIRAN DENGAN KANDUNGAN KAPPA-KARAGINAN RUMPUT LAUT Kappaphycus alvarezii. TECHNO-FISH, v. 4, n. 2, p. 85-94, 23 Dec. 2020.