2020. “HUBUNGAN KEDALAMAN PERAIRAN DENGAN KANDUNGAN KAPPA-KARAGINAN RUMPUT LAUT Kappaphycus Alvarezii”. TECHNO-FISH 4 (2), 85-94. https://doi.org/10.25139/tf.v4i2.3044.