(2020) “HUBUNGAN KEDALAMAN PERAIRAN DENGAN KANDUNGAN KAPPA-KARAGINAN RUMPUT LAUT Kappaphycus alvarezii”, TECHNO-FISH, 4(2), pp. 85-94. doi: 10.25139/tf.v4i2.3044.