“HUBUNGAN KEDALAMAN PERAIRAN DENGAN KANDUNGAN KAPPA-KARAGINAN RUMPUT LAUT Kappaphycus Alvarezii”. TECHNO-FISH, Vol. 4, no. 2, Dec. 2020, pp. 85-94, doi:10.25139/tf.v4i2.3044.