Soetomo Hukum dan Kajian Keadilan (SHKK)

Soetomo Hukum dan Kajian Keadilan (SHKK) adalah jurnal berbasiskan daring yang mendiskusikan kajian teoretis dan aplikatif dari diskursus masalah - masalah Hukum dan Persoalan penegakan Keadilan. Dengan pendekatan berbasiskan Kajian Hukum, SHKK mempertanyakan ulang sejauh mana perkembangan Hukum, Keadilan, dan Agraria diaplikasikan dalam pelbagai kajian. SHKK menerima naskah sepanjang tahun dengan perspektif kemandirian untuk diseminasi ilmu pengetahuan.