Bakar, Mohd Hilmi, Universiti Teknologi MARA, Malaysia