Publication Frequency

Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun pada Mei dan November